Najczęściej używane maszyny rolnicze – jak o nie dbać?

Maszyny rolnicze to szeroki termin, obejmujący wszelkiego rodzaju maszyny wykorzystywane w uprawie, przetwarzaniu i zbieraniu plonów.

Główne typy maszyn rolniczych

  • Kombajn – łączy on cięcie i młócenie w jeden proces. Ścina on plon i oddziela ziarno od łodyg i kłosów. Ponadto młóci je, aby oddzielić ziarno od słomy. Kombajn składa się z kombajnu, który tnie zboże i podaje je przez system taśm do młocarni, która młóci je, aby oddzielić ziarno od słomy. Ziarno jest następnie zbierane do przyczepy, gdzie może być przewiezione do magazynu lub bezpośrednio do zakładów przetwórczych w celu dalszej obróbki.
  • Ciągnik polowy – ten typ ciągnika ma koła ze wszystkich czterech stron, dzięki czemu może pracować poza drogami na wszystkich powierzchniach, w tym na nierównym terenie, takim jak pola i łąki. Ciągniki polowe są wykorzystywane do orki, kultywacji (odwracania gleby), siewu i opryskiwania upraw pestycydami itp. oraz do ciągnięcia innych urządzeń w gospodarstwach rolnych, takich jak przyczepy załadowane plonami gotowymi do zbioru lub nawozami.
  • Pługi – służą do odwracania gleby przed zasiewem nasion lub wysiewem traw, takich jak żyto czy jęczmień. Celem pługa jest rozbicie gleby, aby łatwiej wchłaniała wilgoć z deszczu, a także pomoc w przygotowaniu jej do kiełkowania nasion poprzez rozluźnienie jej, aby nasiona mogły być szybko zasadzone bez zakopania się zbyt głęboko pod powierzchniową warstwą gleby, gdzie nie otrzymałyby wystarczającej ilości światła słonecznego potrzebnego do kiełkowania.
  • Opryskiwacz – są używane do stosowania środków chemicznych lub nawozów w uprawach. Często są one ciągnięte przez ciągniki, choć niektóre są samobieżne. Opryskiwacze mogą być zamontowane z tyłu ciągnika lub ciągnięte za nim w przyczepie.

Jak dbać o maszyny rolnicze?

Każdy właściciel firmy wie, że utrzymanie sprawnego i wydajnego działania maszyn wymaga konserwacji i troski. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku rolników, którzy polegają na swoim sprzęcie, aby wykonać wiele pracy dla nich.

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, jak dbać o swoje maszyny rolnicze, aby zapewnić, że pozostają w dobrym stanie technicznym:

  • Utrzymuj swój sprzęt w czystości. Utrzymanie sprzętu w czystości jest ważne, ponieważ pozwala zobaczyć wszelkie uszkodzenia lub zużycie, które mogą być obecne. Możesz również zobaczyć, czy jest coś nie tak z maszyną, jeśli w niektórych miejscach jest kurz lub brud.
  • Sprawdź wszystkie śruby i elementy złączne regularnie. Śruby i elementy złączne powinny być zawsze sprawdzane, gdy używasz swojej maszyny, ponieważ mogą się poluzować z czasem z powodu warunków pogodowych lub innych czynników środowiskowych. Przed ponownym użyciem maszyny upewnij się, że wszystkie śruby zostały prawidłowo dokręcone.
  • Regularnie sprawdzaj poziom oleju. Poziom oleju należy sprawdzić przed użyciem maszyny, jak również po każdym użyciu. Podczas sprawdzania poziomu oleju upewnij się, że osiąga on właściwy znak na bagnecie; jeśli nie, dodaj więcej oleju, aż osiągnie ten znak.
  • Oczyść z kurzu części ruchom. Ruchome części, takie jak pasy i łańcuchy, z czasem przyciągają kurz.

Serwis maszyn rolniczych

Serwis maszyn rolniczych to szerokie pojęcie, które obejmuje niemal wszystkie maszyny wykorzystywane w rolnictwie. Głównym celem tego serwisu jest świadczenie usług konserwacji i naprawy sprzętu rolniczego. Istnieją różne rodzaje maszyn, które są wykorzystywane w rolnictwie, a zatem rodzaj usług wymaganych przez każdą maszynę różni się.

Usługi konserwacji i naprawy maszyn rolniczych

Pierwszym krokiem w każdym skutecznym serwisie maszyn rolniczych jest identyfikacja problemu z maszyną. Można to zrobić poprzez podjęcie kompleksowej kontroli na nim. Po zidentyfikowaniu problemu, można przeprowadzić ocenę uszkodzenia lub defektu maszyny. Pomoże Ci to podjąć decyzję, czy konieczna jest naprawa czy wymiana uszkodzonych części. Jeśli jednak nie jesteś pewien, co należy zrobić, konieczna może być konsultacja z ekspertem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *